Užitočné pojmy zo sveta klimatizácií – 2. časť

21. May 2014 v kategórii Klimatizácie    Autor: Zuzana
  

Foto: Ilustračné Daikin.Európska únia sprísňuje pravidlá aj v oblasti spotreby elektrickej energie. Od 1. januára 2013 je v platnosti smernica o ekodizajne, ktorá zaviedla viaceré zmeny v označovaní klimatizácií. Predstavíme vám vybrané termíny, ktoré vám pomôžu zorientovať sa pri výbere klimatizácie. Chcete predsa takú, ktorá spĺňa tie najvyššie štandardy EÚ.

Jedným z cieľov Európskej únie je znížiť spotrebu energie a zvýšiť energetickú účinnosť do roku 2020 o 20 %. Smernica o ekodizajne má pomôcť splniť tieto ciele. Všetky klimatizačné jednotky pod 12 kW musia preto od roku 2013 spĺňať minimálne požiadavky na účinnosť (našli sme u Daikin).

Sezónna účinnosť je nová metóda na meranie výkonu chladenia a vykurovania. Meria totiž výkon pri niekoľkých vonkajších teplotách a zohľadňuje aj pomocné režimy ako napríklad pohotovostný.

V minulosti sa merala nominálna účinnosť. Pri nej sa meral výkon pri jednej pevne stanovenej vonkajšej teplote a zariadenie bolo v prevádzke na plný výkon. Nominálna účinnosť však nesprávne informovala o skutočnom výkone, pretože v realite sa vonkajšie teploty menia a klimatizačné zariadenie nepúšťame na plný výkon.

Sezónna účinnosť na rozdiel od nominálnej účinnosti lepšie odzrkadľuje skutočný výkon klimatizácie v reálnych podmienkach počas celej sezóny. Určuje, aká je účinná klimatizačná jednotka počas vykurovacej alebo chladiacej sezóny.

Porovnanie nominálnej a sezónnej účinnosti. Zdroj: Daikin.

Porovnanie nominálnej a sezónnej účinnosti. Zdroj: Daikin.

SEER (z anglického Seasonal Energy Efficiency Ratio) vyjadruje hodnotu sezónnej energetickej účinnosti pri chladení. Čím vyššie číslo SEER, tým väčšia účinnosť.

SCOP (z anglického Seasonal Coeficient of Performance) vyjadruje pomer medzi množstvom vloženej a vydanej energie. Sezónny koeficient výkonu sa používa na vyjadrenie množstva tepla, ktoré je vydané pri vloženej energii. Čím vyššie číslo SCOP, tým viac tepla.

Energetická trieda musí byť zobrazená na energetickom štítku každého klimatizátora, ktorý bol uvedený na trh po 1. januári 2013. Energetické triedy sú klasifikované od A+++ po D vo farebných odtieňoch. Kategórie A+++ až A sú tým zelenšie, čím je sezónna účinnosť vyššia, a teda SEER alebo SCOP údaj vyšší. Kategórie B až D sú tým červenšie, čím je sezónna účinnosť nižšia, a teda SEER alebo SCOP údaj nižší.

Ročná spotreba energie je ďalší údaj na energetickom štítku. Vyjadruje podiel ročného výkonu klimatizačnej jednotky a SEER (alebo SCOP) v klimatickej oblasti. V Európe sa berú do úvahy tri klimatické oblasti – priemerná (označená zelenou farbou na štítku), chladná (označená modrou) a teplá (označená červenou).

Akustická tabuľka

Akustická tabuľka

Hlučnosť môže zohrávať dôležitú rolu pri výbere klimatizácie. Ak si kupujete klimatizačnú jednotku do menšieho bytu, určite si nezabudnite pozrieť jej akustické parametre na energetickom štítku.

Hladina akustického výkonu (level of sound power) je ukazovateľ hlučnosti vonkajšej alebo vnútornej klimatizačnej jednotky. Akustický výkon sa označuje písmenami Lw a udáva sa v decibeloch (dB). Tento údaj sa opäť musí nachádzať na štítku.

Hladina akustického tlaku (level of sound pressure) je miera hluku, ktorú nameriame v závislosti na vzdialenosti od zdroja zvuku, od jeho umiestnenia a od okolitého prostredia. Akustický tlak sa označuje písmenami Lp a udáva sa v decibeloch (dB).

Energetický štítok. Zdroj: asb.sk

Energetický štítok. Zdroj: asb.sk

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *